Contributie Wedstrijdturnen

Euro teken

 

De contributie kent drie componenten: de bonds-, de vaste- en de variabele contributie.

De eerste twee componenten worden per kwartaal geïnd, de derde component wordt maandelijks geïnd.

 

De bondscontributie, die wij afdragen aan de KNGU, wordt in de eerste maand van ieder kwartaal geïnd en bedraagt per kwartaal:

kngu 
t/m 15 jaar€   5,25
vanaf 16 jaar€   6,50

 

De vaste contributie bedraagt voor iedereen (ongeacht leeftijd of aantal lesuren) € 5,= per kwartaal. Dit bedrag wordt in de eerste maand van ieder kwartaal geïnd.

 

De variabele contributie wordt in 10 maandelijkse termijnen d.m.v. automatische incasso geïnd.

Incassomaanden 1 t/m 6:  januari t/m juni  &  7 t/m 10: september t/m december.

Het tarief t/m 15 jaar bedraagt voor 1 t/m 5 lesuren € 12,50 per uur per maand, vanaf lesuur 6 en meer is dat € 10,90.

Het tarief voor 16 jaar en ouder bedraagt voor 1 t/m 5 lesuren € 13,65 per uur per maand, vanaf lesuur 6 en meer is dat € 11,90.

Om u een goed overzicht te geven van de variabele contributie per jaar of per maand bij het aantal lesuren, ziet u hieronder tabellen voor de leeftijdsgroep t/m 15 jaar en voor 16 jaar en ouder:

Tevens nemen alle leden 2 loten (ad totaal € 6,=) af voor de Grote Club Actie (deze vindt plaats in maand september), waarbij het iedereen vrij staat om de betreffende loten zelf door te verkopen. Genoemd bedrag wordt geïnd met de contributie over het derde kwartaal.

Voor een nieuw lid bedraagt het éénmalige inschrijfgeld € 5,00. Dit is niet van toepassing als men aantoonbaar in het bezit is van de Langedijker Pas.

 

Opzeggen lidmaatschap 

Opzeggingen vóór 1 juli alleen schriftelijk of via e-mail bij, a.u.b. met vermelding van reden tot opzegging:

Jan Tromp
Oosterdijk 7
1722 EP Zuid/Scharwoude

 

Uiterlijk opzeggen vóór 1 juli. Opzeggingen na die datum worden niet gehonoreerd. De reden hiervoor is dat wij op basis van het ledenbestand per 1 juli contracten afsluiten voor het nieuwe seizoen ten aanzien van de zaalhuur en de leiding.