Contributie

Euro teken

Iedereen - ongeacht tak van sport, leeftijd en aantal lesuren – betaalt € 20,= per jaar als vaste contributie.

 

Het variabele deel, dus het lesgeld per lesuur per jaar, bedraagt met ingang van 2016:

 
Recreatieturnen &
Trampoline
           Dans Wedstrijdturnen
t/m 15 jaar        € 114,00          € 114,00                € 125,00 *
vanaf 16 jaar € 137,00          € 137,00         € 136,50 *

(*) Voor wedstrijdturnen geldt vanaf lesuur zes en meer een lager tarief (zie voor meer informatie de tab wedstrijdturnen).

In verband met het feit dat er bij het wedstrijdturnen meerdere uren per maand worden getraind, wordt de contributie in 10 maandelijkse termijnen d.m.v. automatische incasso geïnd. Incassomaanden 1 t/m 6:  januari t/m juni  &  7 t/m 10: september t/m december.

De contributie voor recreatieturnen, dans en trampolinespringen wordt in 4 termijnen (in de maanden februari, mei, september en november) geïncasseerd.

 

De bondscontributie, die wij in rekening brengen en die wij afdragen aan de KNGU, bedraagt:

kngu
Recreatieturnen &
Trampoline
       DansWedstrijdturnen
t/m 15 jaar         € 21,00       € 21,00               € 21,00
vanaf 16 jaar € 26,00€ 26,00        € 26,00
 
Voor een nieuw lid bedraagt het éénmalige inschrijfgeld € 5,00. Dit is niet van toepassing als men aantoonbaar in het bezit is van de Langedijker Pas. 
De kosten van betalingen op basis van een factuur zijn € 5,00 
Tevens nemen alle leden 2 loten (ad totaal € 6,=) af voor de Grote Club Actie (deze vindt plaats in de maand september), waarbij het iedereen vrij staat om de betreffende loten zelf door te verkopen. Genoemd bedrag wordt geïnd met de contributie over het derde kwartaal van het seizoen.
 
 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggingen vóór 1 juli of vóór 1 januari alleen schriftelijk of via e-mail bij, a.u.b. met vermelding van reden tot opzegging:

dhr. M. van der Velde
Langeweide 88
1722 WR Zuid-Scharwoude

Uiterlijk opzeggen vóór 1 juli of vóór 1 januari. Opzeggingen na die datum worden niet gehonoreerd. De reden hiervoor is dat wij op basis van het ledenbestand contracten afsluiten ten aanzien van de zaalhuur en de leiding.