Contributie Recreatieturnen

 

Euro teken

Iedereen - ongeacht leeftijd of aantal lesuren - betaalt € 5,= per kwartaal als vaste contributie.

 

De variabele contributie, dat is het lesgeld per lesuur per kwartaal, wordt in 4 termijnen (in de maanden februari, mei, september en november) geïncasseerd en is als volgt:

-  t/m 15 jaar    : € 28,50

-  vanaf 16 jaar: € 34,25  

 

 

 

De bondscontributie die wij in rekening brengen en die wij afdragen aan de KNGU, bedraagt per kwartaal:

kngu 
t/m 15 jaar€   5,25
vanaf 16 jaar€   6,50

 

Tevens nemen alle leden 2 loten (ad totaal € 6,=) af voor de Grote Club Actie (deze vindt plaats in maand september), waarbij het iedereen vrij staat om de betreffende loten zelf door te verkopen. Genoemd bedrag wordt geïnd met de contributie over het derde kwartaal.

Voor een nieuw lid bedraagt het éénmalige inschrijfgeld € 5,00. Dit is niet van toepassing als men aantoonbaar in het bezit is van de Langedijker Pas.

De kosten van betalingen op basis van een factuur zijn € 5,00

 

Opzeggen lidmaatschap 

Opzeggingen vóór 1 juli of 1 januari alleen schriftelijk of via e-mail bij, a.u.b. met vermelding van reden tot opzegging:

dhr. M. van der Velde
Langeweide 88
1722 WR Zuid-Scharwoude

 

 
Uiterlijk opzeggen vóór 1 juli of vóór 1 januari. Opzeggingen na die datum worden niet gehonoreerd. De reden hiervoor is dat wij op basis van het ledenbestand contracten afsluiten ten aanzien van de zaalhuur en de leiding.